logo

jste zde: úvodní » STRAVA - aplikace pro mobily - přihlášení, výběr, odhlášky, přehledy ...


STRAVA - aplikace pro mobily - přihlášení, výběr, odhlášky, přehledy ...

APLIKACE PRO VŠECHNY! Přehledy, jídelníček, výběr stravy, odhlášení a mnohem více!

Vlastní výběr strávníkem je možný nejen na terminálu přímo v jídelně, ale i v internetové aplikaci www.strava.cz. Heslo pro vstup do aplikace si pouze rodiče žáků mohou vyžádat v kanceláři školní jídelny.

vstup do Strava.cz

Tato aplikace pro mobilní telefony slouží ke změnám výběru jídel, přihlášení/odhlášení. Toto aplikace umožňuje od třetího dne následujícího po dni dnešním (tzn. v pondělí nejdříve na čtvrtek, v úterý na pátek atd.) Takže případné odhlášky na zítra či pozítří volejte na telefon: 773832171

 

Každý, kdo je na stravování přihlášen (a má zaplaceno), má automaticky objednáno jídlo č. 1. Změna - výběr z nabídky na konkrétní den - se provádí tři dny předem u objednacího terminálu v jídelně. Za tímto účelem se používá bezkontaktní čip, karta s čárovým kódem nebo plzeňská karta. Na objednávacím terminálu v jídelně a u výdeje přes ulici si můžete měnit jídlo č. 1 na další jídla v denní nabídce.

Odhlášky na terminálech v jídelně nejsou možné. Avšak právě pomocí této aplikace Strava.cz, je možný nejen výběr na více dnů dopředu, ale i případné odhlášení nebo přihlášení stravy přes internet v delším období.

Zároveň přes mobilní aplikaci "Strava.cz" je možné stravovací režim ovládat pomocí mobilního telefonu. Přístupové heslo pro aplikaci si vyžádejte (pouze rodiče nebo zákonní zástupci žáka/dítě) v kanceláři školní jídelny. V aplikaci vidíte jídelníček na delší období, vaše platby, aktuální přeplatky. Vidíte také, jak je strava odebírána, zda obědy "nepropadají" a pod.

 

Návod na používání Strava.cz

 1. Klikněte na odkaz iStravné a otevřou se vám stránky systému v novém okně nebo panelu.
 2. V novém okně klikněte na položku Přihlášení uživatele.
 3. Zadejte číslo zařízení, které je: 0323 pro 10. školní jídelnu Plzeň a klikněte na tlačítko Odeslat.
 4. Na další stránce, která se vám objeví, zadejte kolonku: Uživatel a Heslo. Kolonku e-mail nemusíte vyplňovat - vyplníte pouze pokud informace o změnách požadujete zaslat na jiný e-mail, než který jste zadali do našeho systému. Poté klikněte na tlačítko odeslat. Nemáte-li své jméno a heslo, kontaktujte prosím zaměstnance jídelny, a domluvte si schůzku, na které Vám budou přístupová práva předána. V případě dětí a žáků jsou z bezpečnostních důvodů přihlašovací údaje sdělovány pouze rodičům (zákonným zástupcům).
 5. Objeví se vám obrazovka uprostřed popisující možnosti systému. Pokračujte kliknutím na Objednávky stravy v levém menu.
 6. Na obrazovce, která se vám objeví, vidíte jednotlivé dny s denní nabídkou na delší období (jídelníček postupně doplňujeme tak, abyste vždy viděli nabídku na "tento" a "příští" týden). Vidíte, které jídlo máte vybráno a můžete provést Změnu, Přihlášení nebo Odhlášení stravy.
 7. Nalevo vedle každého jídla je buď prázdná kolonka (to je v případě, že nemáte jídlo předem zaplacené) nebo zaškrtnuté jídlo objednáno , které je již objednáno.
 8. Změny (přihlášení x odhlášení x změna výběru druhu jídla) můžete provádět pouze na dny, u kterých není objednávání uzavřeno. Odhlášení stravy můžete provést i na dny, které zde již nejsou přístupné - tedy na zítřek a pozítří a to pomocí volby Odhlášení stravy. (nachází se přímo na našich stránkách) nebo telefonicky na čísle 773832171
 9. Stoupnete si do dne, který máte již objednaný a se kterým chcete pracovat  a máte zde značku objednáno u vybraného (objednaného) druhu jídla.
 10. V tomto dnu následně myší klikněte na jídlo, které se vám z naší nabídky více zamlouvá, tedy číslo dva nebo tři. A u nově vybraného druhu jídla se objeví objednáno. znamenající přihlášení.
 11. Pokud chcete na některé dny obědy pouze odhlásit, například kvůli nemoci, klikněte na objednané jídlo na značku objednáno a tím se tato značka "vygumuje" - tím dojde k odhlášení.
 12. Takto postupujte ve všech dnech, kdy chcete provést změnu.
 13. Po označení příslušných změn a Vaší vlastní kontrole klikněte na Odeslat v levém menu - teprve po odeslání a následném potvrzení v mailu, který vám přijde budou změny zaznamenány i v programu u nás. Teprve po obdržení zpětného mailu jsou změny platné!
 14. V případě, že u některého dne nemáte žádnou značku a chcete si tento oběd přesto objednat, systém vám objednávku provede v případě, že máte dostatečnou výši konta. Výše vašeho aktuálního konta se vám objevuje hned nahoře nad prvním dnem, se kterým je možno pracovat.
 15. Veškeré změny a odhlášky lze libovolně provádět kdykoliv po opakovaném vstupu do aplikace po celou dobu, po kterou "vidíte" příslušný den - ale pozor! platné jsou až ve chvíli, kdy informace systémem přijde do naší kanceláře a tudíž vám přijde potvrzující mail.

V tomto systému můžete provádět i kontrolu zda strava byla vyzvednuta. Rozdíl je pouze v tom, že v bodě 5 místo na Objednávky stravy v levém menu, kliknete na položku Výdej stravy. zpět se vrátíte pomocí tlačítka Zrušit. Vidíte měsíc zpět, kdy byla (nebyla) strava vyzvednuta. Pokud strávník nevyzvedne tři dny po sobě jdoucí stravu, jste na tuto skutečnost upozorněni na vámi zadaný e-mail v našem systému.

 


Vytisknout stránku

[Přeskočit navigaci]

© Všechna práva vyhrazena 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace - Školní jídelna Plzeň Bory
Zpět na začátek stránky

webdesign ANTstudio.cz