logo

jste zde: úvodní » Novinky » Od pondělí 25.5.2020 opět VAŘÍME! From Monday 25.5.2020 WE COOK again!


Od pondělí 25.5.2020 opět VAŘÍME! From Monday 25.5.2020 WE COOK again!

Od pondělí 25.5.2020 budeme opět zajišťovat stravování. Pro všechny děti MŠ na náměstí Míru a žáky základních škol, kteří mohou chodit do škol - tj. pro žáky 9. tříd a žáků 1. stupně - vše v přesně řečeném režimu. Musíme se na vše připravit, proto nám dejte, prosím, čas! Do pondělí 18.5. 2020 mají rodiče povinnost nahlásit svoje děti, které do konce školního roku budou do školy docházet. Podle počtu žáků se s ředitelstvím jednotlivých škol (10. ZŠ, Easy Start, Waldorfská škola Dobromysl) dohodnu na systému poskytnutí stravovacích služeb. Vše Vám sdělím nejpozději ve středu 20. 5. 2020 - podle toho, jak budeme schopni za zpřísněných podmínek službu zajistit.Prosím vyčkejte! Děkuji za pochopení! Mgr. Bc. Olga Süssová, ředitelka 10. školní jídelny Plzeň.

*****************************************

From Monday 25.5.2020 we will provide meals again. For all children of the MŠ of náměstí Míru and pupils of primary schools who can go to schools - ie for pupils of the 9th grade and pupils od the 1st grade - all in a precisely stated regime. We have to prepare for everything, so please give us time! Until Monday 18.5. parents are obliged to report their children who will attend school by the end of the school year. According to the number of pupils, I will agree with the directorate of individual school (10th primary school, Easy Start, Waldorf School Dobromysl) on a system for providing catering services. I will tell you everything no later than Wednesday, May 20 - depending on how we will be able to provide the service uder stricter conditions. Pleasse wait! Thank you for understanding! Mgr. Bc. Olga Süssová, director of the 10th scholl canteen in Plzeň.

*******************************************

»zpět do archivu novinek

[Přeskočit navigaci]

© Všechna práva vyhrazena 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace - Školní jídelna Plzeň Bory
Zpět na začátek stránky

webdesign ANTstudio.cz