jste zde: úvodní » GDPR + PZI » Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace

1. úplný název

· 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace

2. důvod a způsob založení povinného subjektu

· Zřízena podle ustanovení § 14 odst. 2. zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Plzně

3. popis vnitřní organizační struktury

· Organizační struktura

4. kontaktní údaje povinného subjektu

· Ředitelka organizace: Mgr. Bc. Olga Süssová

· mob: 602 478 338

· e-mail: reditel@jidelna-bory.cz

4.1. kontaktní poštovní adresa

· nám. Míru 4, 301 00 Plzeň

4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu

· nám. Míru 4, 301 00 Plzeň

4.3. úřední hodiny

· pondělí a středa: 11:00 – 14:00 hod.

V měsíci je vždy určen jeden den, který slouží pro platby v hotovosti na den následující. Tento den najdete v sekci Chci obědy - platby v hotovosti.

· v období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin v době prázdnin jsou dostupné vždy v sekci Aktuálně

4.4. telefonní čísla

· mob. pokladna/odhlášky/hlasová schránka: 773 832 171

· mob. šéfkuchař: 602478435

4.5. fax

· ---

4.6. adresa internetové stránky

· http://www.jidelna-bory.cz/

4.7. adresa datové schránky

· ID schránky: 68qmvyd

4.8. další elektronické adresy

· e-mailová adresa pro běžnou každodenní komunikaci: info@jidelna-bory.cz

5. bankovní spojení

· Číslo účtu: Komerční banka, a.s. 246605287/0100

6. IČO:

· 49777688

7. DIČ:

· CZ 49777688

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

· Seznam hlavních dokumentů organizace přístupné na serveru justice.cz:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=184256

8.2. rozpočet

· Rozpočet 10. školní jídelny Plzeň, nám. Míru, příspěvkové organizace

· Rozpočet je přístupný na adrese Města Plzně: https://www.plzen.eu/Files/MestoPlzen/web2013/Obcan/urad/verejne_dokumenty/rozpocet/po_2018/Schvalenyrozpocetzakladniskolyaskolnijidelnynarok2018.pdf

9. žádosti o informace

· Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně na 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, 301 00 Plzeň

· Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - směrnice

· Formulář žádosti o poskytnutí informace

10. příjem žádostí a dalších podání

· 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, Plzeň

11. opravné prostředky

· Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).

Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, školní jídelna odvolání odloží.“

12. seznam používaných formulářů

· Přihláška ke školnímu stravování
k vyzvednutí na adrese subjektu

13. Předpisy

13.1. nejdůležitější používané předpisy

· Zákon č. 561/2004Sb.,o předškolním,základním,středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č.563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím Vyhláška č.137/2004Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby,ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 84/2005Sb., o nákladech na závodní stravování,ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 107/2005Sb., o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů

13.2. formuláře

· Formuláře lze získat v sídle organizace

14. úhrady za poskytování informací

14.1. sazebník úhrad za poskytování informací

· Sazebník úhrad za poskytování informací

14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

zde

15. licenční smlouvy

15.1. vzory licenčních smluv

· bez licenčních smluv

15.2. výhradní licence

· bez licenčních smluv

16. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

· Výročí zpráva 10. školní jídelny Plzeň, nám. Míru 4, příspěvkové organizace o poskytování informací

Výroční zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytisknout stránku

© Všechna práva vyhrazena 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace - Školní jídelna Plzeň Bory
Zpět na začátek stránky

webdesign ANTstudio.cz