jste zde: úvodní » Dotovaná strava v jídelnách


Dotovaná strava v jídelnách

Školní stravování dětí (MŠ) a žáků (ZŠ) je v naší organizaci poskytováno na základě zákona 564/2004 Sb. a Vyhlášky 107/2005 Sb.
Dle § 5 Vyhlášky č. 107/2005 Sb. rodiče ( zákonní zástupci) hradí za děti a žáky pouze náklady na potraviny. Výši této částky určuje ředitelka organizace v ceníku pro příslušné roční období dle rozpětí finančních limitů, které jsou stanoveny v příloze č. 2 uvedené vyhlášky. V průběhu roku lze tyto limity měnit s ohledem na rostoucí nebo klesající ceny potravin.

Dotace jsou ze státního rozpočtu a z rozpočtu obce

Státní rozpočet: na každého dětského strávníka je poskytován příspěvek (dotace) ze státního rozpočtu a to na platy zaměstnanců, na odvody na sociální a zdravotní pojištění, včetně příspěvku na náklady vyplývající z pracovně právních vztahů.

Rozpočet obce: na každého dětského strávníka je poskytován příspěvek z rozpočtu obce na veškeré provozní náklady, které jsou třeba pro výrobu  stravy pro děti (MŠ) a žáky (ZŠ).

Poznámka ředitelky

Je třeba si stále uvědomovat, že celková cena oběda pro dítě/žáka je cca 85.00 Kč, ale rodič/zákonný zástupce hradí pouze náklady na potraviny – tedy cca 34.00 Kč. Je nutné, s touto skutečností stále seznamovat děti/žáky, aby si této pomoci rodinám vážili, neplýtvali spotřebním materiálem na wc a neničili vybavení školní jídelny.


Vytisknout stránku

© Všechna práva vyhrazena 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace - Školní jídelna Plzeň Bory
Zpět na začátek stránky

webdesign ANTstudio.cz